- Čistilne naprave Zagožen

Zakaj čistilna naprava?

Z namenom zaščite našega naravnega okolja in podtalnice je bila že pred leti uvedena nova zakonodaja, ki ureja področje odvajanja odpadnih komunalnih voda. Lastniki objektov, katerih odpadne vode niso speljane na skupno čistilno napravo, morajo zagotoviti čiščenje odpadnih voda s čistilno napravo.

Najvarčnejša in okolju najprijaznejša opcija je biološka čistilna naprava. Odlikuje jo zelo visoka stopnja čiščenja (od 91 do 95 %), zato zakon dovoljuje, da se prečiščena voda vrne nazaj v naravno okolje.

Pomemben dejavnik pri izbiri biološke čistilne naprave je njena velikost, ki je odvisna od števila oseb v objektu. Za štiričlansko gospodinjstvo, ki dnevno porabi cca. 150 l/osebo/dan vode, se dimenzije čistilne naprave gibljejo približno 2 x 2 x 1,7 m.

Zagon čistilne naprave (zaradi razvoja mikroorganizmov) traja cca. 1 mesec, zaradi velike prostornine sedimentnega prekata bo črpanje mulja iz čistilne naprave potrebno šele po dveh do treh letih od njenega zagona (odvisno od velikosti števila uporabnikov), letni stroški vzdrževanja in električne energije pa se gibljejo okoli 30 EUR.

Preberite si še:

Show menu