- Čistilne naprave Zagožen

Enostavna, praktična, zmogljiva in varčna čistilna naprava

V podjetju Zagožen smo našli rešitev, kako narediti biološke čistilne naprave enostavne in zanesljive. Skupaj z nemškim vodilnim partnerjem ATB, ki deluje na področju čistilnih sistemov za biološke čistilne naprave, smo združilli najboljše lastnosti preizkušenih čistilnih naprav. Razvili smo preprosto in zanesljivo tehnologijo za čistilno napravo SBR.

Biološka čistilna naprava Zagožen, tip Puroo Elements, temelji na aerobnem čiščenju. Celoten proces je krmiljen s pomočjo različnih krmilnikov tipa: ECO, S ali SSW. V čistilno napravo je vgrajen patentiran in zanesljiv kroglasti ventil. Čistilni modul je izveden kot izvlečna tehnološka oprema, ki jo je možno servisirati brez dodatnega praznjenja prekatov ter izvleči ob predhodnem odvitju dveh varnostnih vijakov.

Faze delovanja

Čistilna naprava deluje po načelu aktivnega blata po SBR postopku čiščenja. Naprava je razdeljena na dva dela oz. prekata. Voda najprej priteče v prvi prekat, kjer poteka usedanje neraztopljenih snovi v odpadni vodi. 

1. Faza polnjenja:
Mehansko očiščena voda priteče v SBR reaktor, kjer poteka biološko čiščenje.

2. Faza čiščenja
Ob nizki gladini vode mehanski plovni ventil vklopi puhalo, ki v časovnih intervalih vpihuje zrak.

3. Faza usedanja
Sledi faza usedanja, kjer se aktivno blato (mulj) usede na dno SBR reaktorja. 

4. Faza odstranjevanja
Ko se vodna gladina poviša do določene višine, mehanski plovni ventil preusmeri zrak v sesalno cev, po kateri se iz SBR reaktorja prečrpa očiščena voda v izravnalno posodo iz katere gravitacijsko odteče iz čistilne naprave.

Ko se nivo gladine zniža na minimalno raven, se celoten cikel ponovi. Ob povprečni porabi vode se dnevno odvijejo 3 cikli.

Faze delovanja biološka čistilne naprave Puroo Elements
Faze delovanja biološka čistilne naprave Puroo Elements

Tehnični podatki

2 - 10 PE

Število (PE) Dimenzija ohišja * (mm) Teža (kg) Volumen (l) Višina vtoka (mm) Višina iztoka (mm) DN vtoka/iztoka (mm) Moč puhala (kW)
2-5 2160 x 2100 x 1750 240 3780 1560 1520 110/110 0,08
6 2460 x 2250 x 1750 270 4750 1770 1560 110/110 0,08
8 3760 x 2250 x 1750 380 7480 1800 1600 110/110 0,08
10 3760 x 2250 x 1750 380 7480 1800 1605 110/110 0,08
PE (populacijski ekvivalent) = je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, ki ga povzroča 1 oseba na dan (60 gBPK5/dan)

Ključne prednosti

Enostavnost

Higiena

Zmogljivost

Varčnost

Video predstavitev delovanja

Pošljite povpraševanje

Tip naprave:

Show menu