- Čistilne naprave Zagožen

Trajna, zanesljiva, varčna in kakovostna čistilna naprava

Najzmogljivejša v ponudbi izdelkov AQUAcare za trajnostno ravnanje z vodami je biološka čistilna naprava Zagožen, tip AQUAmax®, ki smo jo ravno tako razvili v sodelovanju z nemškim podjetjem ATB. Čistilna naprava deluje po SBR-postopku čiščenja na način regulirane aeracije. Tako lahko na popolnoma biološki način očisti tudi več kot 150 l odpadnih voda iz gospodinjstev na osebo v samo enem dnevu, in sicer do takšne stopnje, da so parametri očiščene vode na izpustu za več kot polovico boljši od zakonsko zahtevanih.

Ohišje čistilne naprave AQUAmax® se lahko že med gradnjo objekta vgradi in pripravi za naknadno vgradnjo čistilnega modula. Do zaključne faze gradnje ga lahko uporabljate kot zbiralnik za deževnico, in šele kasneje – po dokončanju objekta oziroma vselitvi – izvedete priklop ter zagon čistilnega modula. Če obstoječe čistilne naprave ne boste več uporabljali (npr. pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje), pa se lahko čistilni modul enostavno izvleče iz ohišja, ohišje se očisti in nato uporablja kot zbiralnik za deževnico. 

Faze delovanja

Biološka čistilna naprava je sestavljena iz dveh prekatov - primarnega usedalnika in SBR reaktorja in deluje na osnovi SBR sistema za čiščenje odpadnih voda s pomočjo aeracije, ki temelji na štirifaznem čiščenju vode. Te faze so:

1. Faza polnjenja
Vodo, ki se zbere v predfazi usedanja, sistem pošlje v biološki prekat SBR.

2. Faza čiščenja
Sistem v šestih urah kontrolirano očisti odpadne vode, izmenjujejo se intervali prezračevanja in mirovanja.

3. Faza usedanja
Med fazo usedanja se mulj usede na dno SBR prekata.

4. Faza odstranjevanja
Očiščena voda je primerna za izpust v okolje, zato odteče iz sistema.

Tehnični podatki

2 - 49 PE

Število (PE) Dimenzija ohišja * (mm) Teža (kg) Volumen
(l)
Višina vtoka (mm) Višina iztoka (mm) DN vtoka/iztoka (mm) Moč čistilnega modula (kW)
Potopni aerator AQUA 5
Moč čistilnega modula (kW)
Potopna črpalka ATBlift2
2-5 2160 x 2100 x 1750 240 3780 1520 1480 160/160 0,56 kW / 2,5 A 0,3 kW / 1,3 A
6 2460 x 2250 x 1750 270 4750 1560 1520 160/160 0,56 kW / 2,5 A 0,3 kW / 1,3 A
10 3760 x 2250 x 1750 380 7480 1560 1520 160/160 0,56 kW / 2,5 A 0,3 kW / 1,3 A (2x)
12* 2450 x 2000 x 1750 (2x) 450 5000
(2x)
vtok 1500 / iztok 1450 (prvo ohišje) vtok 1450 / iztok1430 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A 0,3 kW / 1,3 A (2x)
16* 3400 x 2000 x 1750; 2900 x 2000 x 1750 580 6000
(2x)
vtok 1540 / iztok 1520 (prvo ohišje) vtok 1520 / iztok 1500 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A 0,3 kW / 1,3 A (2x)
20* 2600 x 2600 x 2300 (2x) 560 8000
(2x)
vtok 2040 / iztok 2020 (prvo ohišje) vtok 2020 / iztok 2000 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A (2x) 0,3 kW / 1,3 A (2x)
26* 3100 x 2600 x 2300 (2x) 650 10000
(2x)
vtok 2040 / iztok 2020 (prvo ohišje) vtok 2020 / iztok 2000 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A (2x) 0,3 kW / 1,3 A (2x)
32* 3600 x 2600 x 2300 (2x) 740 12000
(2x)
vtok 2040 / iztok 2020 (prvo ohišje) vtok 2020 / iztok 2000 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A (2x) 0,3 kW / 1,3 A (2x)
40* 5800 x 2600 x 2300; 3100 x 2600 x 2300 930 20000, 10000 vtok 2040 / iztok 2020 (prvo ohišje) vtok 2020 / iztok 2000 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A (2x) 0,3 kW / 1,3 A (2x)
49* 7500 x 2600 x 2300; 3600 x 2600 x 2300 1250 26000, 12000 vtok 2040 / iztok 2020 (prvo ohišje) vtok 2020 / iztok 2000 (drugo ohišje) 160/160 0,56 kW / 2,5 A (2x) 0,3 kW / 1,3 A (2x)
* modulna sestava (primarni usedalnik in SBR reaktor)

PE (populacijski ekvivalent) = je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, ki ga povzroča 1 oseba na dan (60 gBPK5/dan)

Ključne prednosti

Trajnost

Zanesljivost

Varčnost

Kakovost

Video predstavitev delovanja

Pošljite povpraševanje

Tip naprave:

Show menu