Show menu

Uvajanje ukrepov po priporočilih NIJZ

16. 3. 2020
Spoštovani poslovni partnerji,

obveščamo vas, da smo v podjetju sprejeli ukrepe glede priporočil NIJZ tako za zaposlene kot tudi za poslovne partnerje. 

V primeru obiska vas pozivamo, da upoštevate sprejete ukrepe:
- V primeru simpotomov korona virusa (povišana telesna temperatura, mrazenje, kašelj...) ne vstopajte v prostore podjetja, temveč pokličite na tel. 
+ 386 31 730 620 (naklad/razklad)
+ 386 (0)3 713 14 45 ali nam pišite na e-pošto: info@zagozen.si
- Vstop nezaposlenim osebam v poslovne prostore podjetja je dovoljen samo do označene vstopne točke podjetja.
- Preden vstopite v podjetje si obvezno nadenite zaščitno masko.
- Na vstopni točki osebi, ki je zadolžena za sprejem, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila. V kolikor se na mestu vstopne toček že nahaja oseba prosimo, da ste od osebe odmaknjeni vsaj 1,5 m. Prosimo za potrpežljivost. 
- Morebitno dokumentacijo, ki jo prinašate, lahko odložite le na mesto, označeno za odlaganje dokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo. 
- Pri nakladu in razkladu tovora morajo osebe, ki pripeljejo blago ostati v kabini tovornjaka in počakati na poziv, da lahko pripravijo tovornjak za razklad/naklad. Pred izstopom iz kabine si morajo obvezno nadeti zaščitno masko in tovornjak pripraviti na razklad/naklad. Potem se morajo vrniti v kabino in počakati na dokončanje procesa. Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacjie. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo. 
- Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate pravila higiene kašlja (preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnike/zakašljajte v zgornji del rokava; z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu; uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš; po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ali pa si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

Dolžni smo prispevati vsak svoj delež k ohranjanju delujočega zdravstvenega sistema.