Show menu

Predstavitev čistilnih naprav v Zrečah

19. 11. 2015

11. novembra smo pred centalno čistilno napravo v Zrečah pedstavili biološke čistilne naparve Zagožen od 2 PE do 49PE.