Trajna, zanesljiva, varčna in kakovostna čistilna naprava

Najzmogljivejša v ponudbi izdelkov AQUAcare za trajnostno ravnanje z vodami je biološka čistilna naprava Zagožen, tip AQUAmax®, ki smo jo ravno tako razvili v sodelovanju z nemškim podjetjem ATB. Čistilna naprava deluje po SBR-postopku čiščenja na način regulirane aeracije. Tako lahko na popolnoma biološki način očisti tudi več kot 150 l odpadnih voda iz gospodinjstev na osebo v samo enem dnevu, in sicer do takšne stopnje, da so parametri očiščene vode na izpustu za več kot polovico boljši od zakonsko zahtevanih.

Ohišje čistilne naprave AQUAmax® se lahko že med gradnjo objekta vgradi in pripravi za naknadno vgradnjo čistilnega modula. Do zaključne faze gradnje ga lahko uporabljate kot zbiralnik za deževnico, in šele kasneje – po dokončanju objekta oziroma vselitvi – izvedete priklop ter zagon čistilnega modula. Če obstoječe čistilne naprave ne boste več uporabljali (npr. pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje), pa se lahko čistilni modul enostavno izvleče iz ohišja, ohišje se očisti in nato uporablja kot zbiralnik za deževnico. 

Faze delovanja

Biološka čistilna naprava je sestavljena iz dveh prekatov - primarnega usedalnika in SBR reaktorja in deluje na osnovi SBR sistema za čiščenje odpadnih voda s pomočjo aeracije, ki temelji na štirifaznem čiščenju vode. Te faze so:

1. Faza polnjenja
Vodo, ki se zbere v predfazi usedanja, sistem pošlje v biološki prekat SBR.

2. Faza čiščenja
Sistem v šrestih urah kontrolirano očisti odpadne vode, izmenjujejo se intervali prezračevanja in mirovanja.

3. Faza usedanja
Med fazo usedanja se mulj usede na dno SBR prekata.

4. Faza odstranjevanja
Očiščena voda je primerna za izpust v okolje, zato odteče iz sistema.

Tehnični podatki

2 - 49 PE

Ključne prednosti

Trajnost

Zanesljivost

Varčnost

Kakovost

Video predstavitev delovanja

Pošljite povpraševanje

Tip naprave:

Show menu